top of page

מעיין ולירן 05.04.19 - גאיה חדרה

פנינו לאיתן בעקבות המלצה שהתבררה כבחירה הטובה ביותר. אנחנו ממשיכים לקבל פידבקים על כמה שהמוסיקה היתה טובה, לא רועשת מידי למבוגרים ועם זאת בשישי צהריים הרחבה היתה מלאה!

נפגשנו עם איתן בבית שלו, דבר שמעיד על אותנתיות לדעתנו. מהרגע הראשון הדגיש שהוא איתנו עד הרגע האחרון של האירוע.

תודה לך!


bottom of page